BETINGELSER FOR FLYTNINGEN

 1. Indbo skal være pakket og klar til flytning, det er kundens ansvar at der pakket forsvarligt ned.
 2. Flyttekasse må veje max 20 kg. Flyttekasserne skal være forsvarlige at transportere. Der tages ikke ansvar for ringe flyttekasser.
 3. Mindre effekter skal pakkes i flyttekasser eller lukkede sække. Skrøbelige effekter skal pakkes forsvarligt så det er klar til transport og opbevaring.
 4. Lejer eller stedfortræder skal være til stede ved afhentning.
 5. Kunden har inden flytningen oplyst om alt hvad der skal flyttes i grove træk såsom; skur, loftrum, kælderrum, samt havemøbler osv.
 6. At der kan parkeres foran hoveddør i forbindelse med læsning/aflæsning.
 7. Ordentlige adgangsforhold.
 8. Såfremt flyttefolkene vurderer at det ikke er forsvarligt at flytte det ønskede, foretages flytningen ikke heraf.
 9. Overstiger flytningen det aftalte i henhold til flyttearbejdssedlen, kan kunden opkræves timepris for ekstra flytning. Der afregnes på påbegyndt 1/2 time af 438,00 kr. inkl. Moms.
 10. Såfremt at flytningen afbestilles senere end 4 hverdage før flytningen faktureres 50% af flytte prisen til kunden, dog minimum 1.630,00 kr. inkl. moms.
 11. Aflyses flytningen efter kørselen til fraflytteradressen er påbegyndt, faktureres flytteprisen helt ud.
Scroll til toppen